Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος υπο το καθεστός του ενεργειακού συμψηφισμού – net metering εξασφαλίζει μεγάλο οικονομικό όφελος για 25 έτη.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε:

 • Δώμα
 • Στέγη
 • Πέργκολα
 • Πάρκιν
 • Επι εδάφους του ιδίου οικοπέδου ή όμορου οικοπέδου

Οι κατηγορίες κτηρίων στις οποίες μπορεί να εγκατασταθεί είναι:

 • Κτήριο κατοικιών
 • Εμπορικά κτήρια
 • Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά κτήρια
 • Ξενοδοχεία
 • Κτήρια πρωτογενούς τομέα

Σε κάθε κτήριο μπορούν να τοποθετηθούν πέραν του ενός Φ/Β συστήματος.

Η εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος μπορεί να γίνει απο τον ιδιοκτήτη ή και απο τον ενοικιαστή του χώρου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει turnkey όλες τις διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • αυτοψία στο χώρο εγκατάστασης
 • δημιουργία μελέτης Φ/Β συστήματος
 • αδειοδότηση
 • κατασκευή
 • εκπαίδευση ιδιοκτήτη – χρήστη εγκατάστασης
 • υποστήριξη – after sales service