Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες τις οποίες μπορείτε να δείτε εν συντομία παρακάτω

Ακολουθείστε τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες

Τεχνική Υποστήριξη και Συμβόλαια Συντήρησης

Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας είναι σε θέση να υποστηρίξει τεχνικά όλα τα έργα που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μας, αλλά και τεχνικά έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί από άλλους κατασκευαστές. Διαβάστε περισσότερα…

Πιστοποιητικά

Η εταιρία μας μπορεί να εκδώσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για εσάς, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου του κτιρίου ή της εγκατάστασής σας, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικό ΔΕΗ – Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ ή ΥΔΑΗΕ). Διαβάστε περισσότερα…

Χρηματοδότηση και Ασφάλιση

Η εταιρία μας συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και σας βοηθάει στη χρηματοδότηση της επένδυσής σας. Διαβάστε περισσότερα…