Ηλεκτρολογικές εργασίες στην εταιρεία PARKEFORM που περιλαμβάνει:

  • φωτισμό
  • δίκτυα υπολογιστών και τηλεφωνίας
  • και εγκατάσταση καμερών καταγραφής με απομακρυσμένη εποπτεία.