Δομημένη καλωδίωση, φωτισμός, δίκτυα υπολογιστών, πυρανίχνευση, κάμερες, κλιματισμός

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Arch-hive (www.arch-hive.gr)