Ανακαίνιση διαμερίσματος σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο