Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δυναμικότητας 7,53kWp (με δυνατότητα επέκτασης), με σύστημα αποθήκευσης 9,8 kW, στην περιοχή Λουτρακίου.
Φωτοβολταϊκά πάνελ Longi 540Wp, Υβριδικός inverter SolarEdge Storedge SE10k-RWS 3phase, power optimizers SolarEdge, Σύστημα αποθήκευσης LG Chem RESU 10 48V Lithium Battery

Το σύστημα είναι το μοναδικό Πανελλαδικά με χρήση υβριδικού inverter 3 phase και συστήματος αποθήκευσης σε συνδυασμό με power optimizers.

Η αδειοδότηση έγινε από την εταιρεία μας το 2021 και η εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο το 2022.
Εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος από το πρόγραμμα αυτονομώ εξοικονομώ του Υπουργείου περιβάλλοντος.
Την διαδικασία ένταξης ανέλαβε η εταιρεία μας.