Μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος δυναμικότητας 7,15kWp στη Γλυφάδα.
Φωτοβολταϊκά πάνελ half cut της εταιρείας Longi 550Wp, inverter Fronius Symo 8.2 – 3phase

Η αδειοδότηση έγινε από την εταιρεία μας στο τέλος του 2022 και η εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο το 2023.
Την διαδικασία ένταξης ανέλαβε εξ ολοκλήρου η εταιρεία μας.