Η εταιρεία μας μπορεί να εκδώσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για εσάς, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου του κτιρίου ή της εγκατάστασής σας, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, τα πιστοποιητικό ΥΔΕ ή ΥΔΑΗΕ.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Σύμφωνα με το καινούργιο πρότυπο ΕΛΟΤ HD385 σχετικά με τις εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, το παλαιό πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη άλλαξε προς όφελος της ασφάλειας των χρηστών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ελέγχονται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο με τη βοήθεια κατάλληλου σύγχρονου πιστοποιημένου οργάνου. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η σωστή εγκατάσταση των τμημάτων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η σωστή διαστασιολόγηση των αγωγών, η λειτουργία του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ, η αντίσταση γείωσης και βρόγχου, οι ισοδυναμικές συνδέσεις, κλπ.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ατέλειες και φθορές, έμπειρο τεχνικό προσωπικό τις επιδιορθώνει, έτσι ώστε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να παραδοθεί ασφαλής για τους χρήστες της.

Μετά το τέλος της επιθεώρησης και τον έλεγχο των υπαρχόντων σχεδίων ή την δημιουργία νέων σχεδίων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, σας δίνεται η καινούργια Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την κατάθεσή της στη ΔΕΗ, η οποία συνοδεύεται από:

  1. το Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης
  2. το Μονογραμμικό(ά) πίνακα(ων)
  3. το Πρωτόκολλο(α) ελέγχου
  4. την Έκθεση παράδοσης

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη & Θέματα Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών