Η χώρα μας είναι από τις προνομιούχες γεωγραφικά χώρες, έχοντας ένα άριστο ηλιακό ενεργειακό δυναμικό με ελάχιστες ημέρες συννεφιάς όλο το χρόνο, καθιστώντας την έτσι ιδανική γεωγραφικά για επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η τεχνολογία των Φωτοβολταϊκών αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να είναι πλέον δυνατή η ευρεία αξιοποίηση του ήλιου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παλαιότερα γινόταν μόνο για εξειδικευμένες εφαρμογές, καθώς το κόστος ήταν απαγορευτικό.