Σε περιπτώσεις βλάβης φωτοβολταϊκών μονάδων, το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την άμεση αποκατάστασή του και το θέτει ξανά σε λειτουργία.

Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης δεν απαιτείται να κάνει κάποια ενέργεια, καθώς αναλαμβάνουμε εξ΄ ολοκλήρου την επικοινωνία με το ΔΕΣΜΗΕ, τους προμηθευτές και τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, μερικές από τις υπηρεσίες μας είναι:

  • Εντοπισμός βλάβης
  • Επισκευή ηλεκτρικών πινάκων
  • Επισκευή βλαβών inverter
  • Αντικατάσταση inverter
  • Αντικατάσταση καλωδίωσης, χαλασμένων συνδέσμων, κλπ.
  • Επισκευή συστήματος τηλεμετρίας, κλπ.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας περί των φωτοβολταϊκών μονάδων DIN EN 62446 (VDE 0126-23) και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ELOT HD 384.