Τα φωτοβολταϊκά πάνελ υφίστανται φθορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μερική ή και ολική πτώση της απόδοσης στην παραγωγή ενέργειας.

Ενδεικτικά, ένα και μόνο πλαίσιο το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα, μπορεί να μειώσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και στο 80% όλης της εγκατάστασης.

Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό σε μεγάλες μονάδες (δηλ. φωτοβολταϊκά πάρκα >10kWp), αλλά και μικρές εγκαταστάσεις (οικιακά φωτοβολταϊκά <10kWp) να γίνεται έλεγχος της απόδοσης των πλαισίων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντικατάσταση των προβληματικών πλαισίων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και των εσόδων.

Οι αναγνωρισμένοι κατασκευαστές, επιπλέον της εγγύησης υλικού, δίνουν πρόσθετη εγγύηση απόδοσης των πλαισίων τους. Αυτή όμως η εγγύηση δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που δεν ελέγχετε τακτικά την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ σας.

Συνήθη προβλήματα που παρουσιάζουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

 • Ηλεκτροχημική διάβρωση – οξειδώσεις
 • Hot Spots
 • Αποκόλληση κυψέλης από την προστατευτική μεμβράνη και θάμβωση
 • Αποχρωματισμός
 • Τριχοειδή και ρηγματώσεις
 • Τοπικά καψίματα και αποκόλληση οπίσθιας προστατευτικής επιφάνειας των κυψελών
 • Σφάλματα γείωσης και μονώσεων
 • Τοπικοί σπινθηρισμοί λόγω προβληματικών κολλήσεων
 • Χαλασμένοι ακροδέκτες, κομμένοι ταινιόδρομοι και ηλεκτρικές ασυνέχειες
 • Κατεστραμμένοι δίοδοι bypass
 • Σπασμένες κυψέλες απο Χαλαζόπτωση, την μεταφορά ή την εγκατάσταση
 • Σταδιακή μείωση της απόδοσης λόγω του φαινομένου PID

Η εταιρεία μας μπορεί να κάνει τον έλεγχο της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, συγκρίνοντας τις τιμές που προβλέπει ο κατασκευαστής. Με το πέρας του ελέγχου εκδίδεται και σας παραδίδεται φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφονται όλες οι εργασίες που έγιναν, καθώς και η κατάσταση της φωτοβολταϊκής σας μονάδας.

Όλες οι μετρήσεις απόδοσης γίνονται με πιστοποιημένα όργανα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περί των μετρήσεων Φωτοβολταϊκών πάνελ DIN EN 62446 VDE 0126-23.

Δείτε test report Φωτοβολταϊκού πάνελ κατά STC με το οποίο πιστοποιήθηκε βλάβη λόγω χαλαζόπτωσης.

Η μείωση της απόδοσης την χρονική στγμή του ελέγχου είναι 16% και η οποία θα μεγαλώσει στο μέλλον.

Σύμφωνα με το I-V test ( I-V curve) έχουμε μείωση της ισχύος του φωτοβολταϊκού πάνελ απο 265 Wp στα 222,9Wp.

Το σημαντικότερο όλων είναι το EL test με την βοήθεια του οποίου, είναι πλέον εμφανές ποιές κυψέλες έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

To test report είναι απαραίτητο έγγραφο το οποίο απαιτείται για αίτηση αποζημίωσης απο ασφαλιστική κλπ.

Στις περιπτώσεις όπου εντοπιστεί μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων λόγω φαινομένου PID γίνεται εγκατάσταση PID box για την επαναφορά της απόδοσης των πλαισίων.