Σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ ή σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η χρήση του ακινήτου είναι περιορισμένη και τα έξοδα από την μόνιμη ηλεκτροδότηση (πάγια, δημοτικά τέλη κλπ) είναι δυσανάλογα πολλά σε σχέση με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το δίκτυο της ΔΕΗ, είναι οικονομικά συμφέρουσα η κατασκευή ενός αυτόνομου συστήματος ηλεκτροδότησης.

Ένα τέτοιο σύστημα ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπως:

 1. Εξοχική κατοικία
 2. Αγροτική κατοικία
 3. Απομακρυσμένη κτηνοτροφική μονάδα
 4. Μικρό ξενοδοχείο
 5. Εξοχική ταβέρνα
 6. Καντίνα
 7. Κάμπινγκ
 8. Πομπός τηλεφωνίας
 9. Άλλες ειδικές κατηγορίες

Το σύστημα αυτόνομης ηλεκτροδότησης αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια, συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες ειδικού τύπου), ρυθμιστές φόρτισης, αντιστροφείς και μια γεννήτρια πετρελαίου. Ανάλογα με το γεωγραφικό σημείο της εφαρμογής είναι δυνατή η εγκατάσταση και μικρής ανεμογεννήτριας για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της περιοχής.

Το σύστημα αυτό σχεδιάζεται από τους μηχανικούς της εταιρείας μας ανάλογα με τις ανάγκες σας, έτσι ώστε να παρέχεται απρόσκοπτα ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φωτοβολταϊκά πλαίσια
 • Ανεμογεννήτριες
 • Inverters
 • Ρυθμιστές φόρτισης
 • Συσσωρευτές
 • Συστήματα στήριξης
 • Καλωδιώσεις
 • Πίνακες διανομής
 • Αντικεραυνική προστασία

Σημείωση

Είναι πολύ σημαντική για την καλή λειτουργία του συστήματος, αλλά και τη μακροζωία των συσσωρευτών, η σωστή εκπαίδευση των χρηστών της εγκατάστασης.