Η μελέτη φωτισμού είναι πολύ σημαντική. Με απλούς τρόπους και την εφαρμογή μιας πρότασης τοποθέτησης ακόμα και των ήδη υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων, ο χώρος μπορεί να αναβαθμιστεί αισθητά.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται οπτική άνεση, δηλαδή κατάλληλος φωτισμός ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών, βελτιώνεται αισθητικά ο χώρος και το κτίριο και φυσικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό εξοικονομείται ενέργεια έως και 80% χωρίς να μειωθεί το επίπεδο φωτεινότητας του χώρου.

Η μελέτη φωτισμού αφορά είτε στο εξωτερικό κέλυφος ενός κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο, είτε στον εσωτερικό χώρο κάθε χρήσης (κατοικία, γραφείο, επαγγελματικός χώρος, κλπ).

Προϋπόθεση για τη σύνταξη της μελέτης φωτισμού είναι η επίσκεψη στο χώρο και η πλήρης και λεπτομερής αποτύπωση των δωματίων, των ανοιγμάτων, πιθανών εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων του φυσικού φωτός (στέγαστρα, δένδρα, έπιπλα κλπ) και φυσικά η καταγραφή της χρήσης και των απαιτήσεων κάθε χώρου.

Μελέτη φωτισμού για χώρους αναμονής σε γραφεία

Μελέτη φωτισμού για αίθουσα με γραφεία