Στις περιπτώσεις όπου το σύστημα είναι μεγάλης δυναμικότητας ή δεν θέλουμε αισθητικά να τοποθετηθεί το δοχείο συσσώρευσης ζεστού νερού επάνω από τους συλλέκτες, όπως γίνεται με τα κλασικά συστήματα φυσικής κυκλοφορίας, υλοποιούμε συστήματα ηλιοθερμίας εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Σε αυτήν την περίπτωση το δοχείο συσσώρευσης τοποθετείται σε διαφορετικό σημείο, όπως π.χ. κάτω από τη στέγη ή στο λεβητοστάσιο, αναλόγως των απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Το σύστημα μπορεί να είναι διπλής ή τριπλής ενέργειας:

Διπλής Ενέργειας

Με αυτό το σύστημα τις ημέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια χρησιμοποιούμε τη δωρεάν ενέργεια του ήλιου, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες ενεργοποιούμε την ηλεκτρική αντίσταση η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του δοχείου συσσώρευσης

Τριπλής Ενέργειας

Με αυτό το σύστημα τις ημέρες που υπάρχει ηλιοφάνεια χρησιμοποιούμε τη δωρεάν ενέργεια του ήλιου. Όταν λειτουργούμε τη θέρμανση του κτιρίου μπορούμε επιλεκτικά να θερμαίνουμε και το νερό του δοχείου συσσώρευσης από την αντλία θερμότητας, καυστήρα φυσικού αερίου, pellet κλπ. ή επιλεκτικά ενεργοποιώντας την ηλεκτρική αντίσταση η οποία είναι εγκατεστημένη εντός του δοχείου συσσώρευσης.

Η λειτουργία του συστήματος μπορεί να αυτοματοποιηθεί για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές για συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας είναι με δοχείο συσσώρευσης νερού

  • 150 λίτρων
  • 200 λίτρων
  • 300 λίτρων
  • 500 λίτρων
  • 750 λίτρων
  • 1000 λίτρων
  • άνω των 1000 λίτρων

Για τον υπολογισμό των ατόμων τα οποία μπορεί να καλύψει ένα σύστημα παραγωγής ζεστού νερού, υπολογίζουμε 40-50 λίτρα περίπου για κάθε άτομο που διαμένει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Τα είδη των συλλεκτών είναι:

  • μαύρης βαφής
  • επιλεκτικοί
  • λυχνιών κενού

Το υλικό κατασκευής του δοχείου συσσώρευσης είναι δύο τύπων, τύπου εμαγιέ ή ανοξείδωτο 316L.

Ο τρόπος στήριξης επί του κτιρίου είναι με 2 τύπους, βάση δώματος ή βάση κεραμοσκεπής.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται κυκλοφορητές, θερμοστάτες, δοχεία πλήρωσης, πίνακας αυτοματισμού κλπ.

Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα μεγάλων Ελλήνων κατασκευαστών με εγγυήσεις καλής λειτουργίας έως 10 χρόνια.

Η εγκατάσταση θα σας παραδοθεί εν λειτουργία και θα υπάρξει εκπαίδευση των χρηστών της εγκατάστασης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε μαζί το σύστημα ηλιοθερμίας που σας ταιριάζει.