Μέσω της ηλιοθερμίας εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια του ήλιου την οποία μετατρέπουμε άμεσα σε θερμική με μικρές απώλειες για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης ή την υποβοήθηση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Με την εγκατάσταση ενός συστήματος ηλιοθερμίας μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και 60% στα λειτουργικά έξοδα, χρησιμοποιώντας δωρεάν ενέργεια.

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας παρέχει μεγάλη ηλιοφάνεια όλο το έτος, καθιστώντας την ιδανικό μέρος για εγκατάσταση συστημάτων ηλιοθερμίας. Το κόστος της επένδυσης λόγω της μεγάλης απόδοσης του συστήματος αποσβένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην πιο απλή του μορφή ένα σύστημα ηλιοθερμίας είναι ένας ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενεργείας (ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια) ή τριπλής ενεργείας (ηλιακή, ηλεκτρική και ενέργεια από το σύστημα θέρμανσης) δυναμικότητας έως 320 λίτρα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Σε πιο σύνθετη μορφή εγκατάστασης έχουμε συστήματα ηλιοθερμίας εξαναγκασμένης κυκλοφορίας με τους ηλιακούς συλλέκτες (επιλεκτικούς ή κενού) εγκατεστημένους στο δώμα ή στη στέγη και σύστημα συσσώρευσης (boiler) μαζί με τον κυκλοφορητή και τον controller σε διαφορετική θέση στο κτίριο, π.χ. λεβητοστάσιο. Η δυναμικότητα αυτού του συστήματος μπορεί να είναι άνω των 1000 λίτρων.

Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να συμβάλει με δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο στη θέρμανση του κτηρίου συνδεόμενο με την κεντρική θέρμανση. Το σύστημα θέρμανσης μπορεί να έχει καυστήρα πετρελαίου, φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας υγρού – υγρού ή υγρού – αέρος.

Αντίστοιχο σύστημα αλλά πολύ οικονομικότερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση πισίνας.

Η ενέργεια που θα μας αποδώσει ένα σύστημα ηλιοθερμίας εξαρτάται από:

  • το σημείο εγκατάστασης σε σχέση με τον ισημερινό,
  • τις κλιματολογικές συνθήκες στο σημείο εγκατάστασης,
  • τον προσανατολισμό και την κλίση των ηλιακών συλλεκτών,
  • την καμπύλη απόδοσης των χρησιμοποιούμενων συλλεκτών,
  • τη διαστασιολόγηση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν,
  • τις απώλειες του συστήματος.