Η μελέτη πυροπροστασίας – παθητικής ή/και ενεργητικής – απαιτείται από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέας οικοδομής, ανάλογα με τη χρήση. Κτίρια με ειδική χρήση όπως ξενοδοχεία, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες, αποθήκες, νοσηλευτικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης κλπ, έγκεινται στον κανονισμό πυροπροστασίας του πυροσβεστικού σώματος.

Η μελέτης πυροπροστασίας εφαρμόζεται κατά την επίβλεψη του έργου, ενώ είναι επίσης δυνατόν να επεκταθεί με εφαρμογή συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.