Η “καρδιά” μιας Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι ο αντιστροφέας – inverter.

Ο κατασκευαστής συνήθως δίνει εγγύηση 5 ετών για τον inverter με την αγορά, η οποία μπορεί να επεκταθεί έναντι αντιτίμου, ακόμα και για 25 χρόνια, αναλόγως κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες για την επέκταση της εγγύησης των αντιστροφέων ανεξαρτήτως κατασκευαστή.