Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου είναι μια συνολική πρόταση επεμβάσεων, η εφαρμογή της οποίας μπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα και περιλαμβάνει βελτιώσεις σε κάθε επίπεδο.

Κάθε κτίριο έχει περιθώρια βελτίωσης, είτε βρίσκεται υπό κατασκευή, είτε έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί εδώ και δεκαετίες, η ενεργειακή αναβάθμιση, ακόμα και με μικρές επεμβάσεις και βελτιώσεις, είναι απαραίτητη λόγω των τεράστιων απωλειών που σίγουρα θα υπάρχουν.

Οι βασικοί στόχοι της αναβάθμισης είναι:

Α. Μείωση των ενεργειακών απωλειών

  1. Θερμομόνωση κτιρίου
  2. Ενεργειακά κουφώματα

Β. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

  1. Ψύξη-Θέρμανση
  2. Ζεστό νερό χρήσης – Συστήματα ηλιοθερμίας φυσικής κυκλοφορίας
  3. Ζεστό νερό χρήσης – Συστήματα ηλιοθερμίας εξαναγκασμένης κυκλοφορίας
  4. Φωτισμός, συσκευές υψηλής ενεργειακής κατηγορίας

Γ. Παραγωγή ενέργειας

  1. Φωτοβολταϊκό σύστημα

Επεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων, η εξωτερική θερμομόνωση, ο έλεγχος και η συντήρηση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα κλπ, καθώς και η κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα ή στη στέγη του κτιρίου, ακόμα και μεμονωμένα, βελτιώνουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Η αναβάθμιση ενός κτιρίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, τη σημαντική μείωση εξόδων για ψύξη και θέρμανση, την αύξηση της αξίας του ακινήτου, την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.