Η πολυετή εμπειρία μας και η άρτια κατάρτιση του προσωπικού μας εγγυάται την άρτια υλοποίηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων.

Οι τομείς δραστηριοποίησης αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων:

 • Κατοικίες
 • Κτήρια γραφείων
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας
 • Βιοτεχνικοί και βιομηχανικοί χώροι
 • Δημόσιοι χώροι

 

Το αντικείμενο των κατασκευών αφορούν:

 • Δομημένη καλωδίωση
 • Αυτοματισμοί PLC
 • Συστήματα συναγερμών
 • Συστήματα παρακολούθησης
 • Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης
 • Πυρασφάλεια
 • Υποσταθμοί
 • Γεννήτριες
 • Θέρμανση – Ψύξη
 • Συστήματα κίνησης
 • Αντλιοστάσια
 • Συστήματα ηλιοθερμίας ΖΝΧ
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Data loggers
 • Εσωτερικός φωτισμός κτηρίων και εγκαταστάσεων
 • Εξωτερικός φωτισμός κτηρίων και εγκαταστάσεων
 • Φωτισμός δρόμων – πλατειών – μνημείων