Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου μια φωτοβολταϊκή μονάδα αντιμετωπίζει προβλήματα απόδοσης και ασφάλειας. Τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί από ελλιπή σχεδίαση ή εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας.

Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι κατά το έλεγχο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώνονται διάφορα προβλήματα ή ελλείψεις που αφορούν στην απόδοση ή στην ασφάλεια της μονάδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να επέμβουμε, δίνοντας οριστικές αξιόπιστες λύσεις, μεγιστοποιώντας την απόδοση και την ασφάλεια της επένδυσης.

Συνηθισμένα προβλήματα εγκαταστάσεων στα οποία μπορούμε να δώσουμε λύση είναι:

  • Λάθη στον προσανατολισμό και στην κλίση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Προβλήματα από σκιάσεις
  • Κακή διαστασιολόγηση
  • Κακή συναρμολόγηση
  • Μη ασφαλή στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Ελλείψεις στον εξοπλισμό ασφάλειας της μονάδας
  • Έλλειψη συστήματος γείωσης της μονάδας
  • Λάθη στην τοποθέτηση των inverter (π.χ. δίπλα σε βρύσες, κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημεία χωρίς εξαερισμό, κλπ.)
  • Προβλήματα υγρομόνωσης στέγης (σπασμένα κεραμίδια, κλπ.)

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας περί των φωτοβολταϊκών μονάδων DIN EN 62446 (VDE 0126-23) και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ELOT HD 384.