Σε περίπτωση που αγοράσατε μέσω της εταιρείας μας κάποιον ηλιακό θερμοσίφωνα, δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το τεχνικό προσωπικό της energy4free.

Σε περίπτωση όμως που επιθυμείτε η εγκατάσταση να γίνει από τεχνικούς της εταιρείας μας, ισχύει ο ακόλουθος τιμοκατάλογος εντός πόλεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Είδος-Υπηρεσία Τιμή χωρίς ΦΠΑ       (euro)
Εγκατάσταση Ηλιακού θερμοσίφωνα 120€
Αποξήλωση παλαιού Ηλιακού θερμοσίφωνα και εγκατάσταση νέου 160€
Σωλήνας νερού μαζί με καλώδιο ΝΥΥ 3x4mm2 7€/τρέχον μέτρο
Εγκατάσταση Ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 80€

Για τις εργασίες και τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, θα δίνεται τηλεφωνική ή και γραπτή προσφορά.