Η διαδικασία ψύξης – θέρμανσης ενός χώρου είναι η πιο ζημιογόνα ενεργειακά και οικονομικά, αφού γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ενέργεια και επηρεάζεται από τις ενδεχόμενες απώλειες του κτιρίου.

Η εφαρμογή της μελέτης ψύξης – θέρμανσης, καθώς και η εξασφάλιση σωστής λειτουργίας των συστημάτων (έλεγχος, συντήρηση κλπ), μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους χρήστες.