Το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο πρόβλημα στις κατασκευές είναι η εμφάνιση υγρασίας, με σοβαρές συνέπειες στα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

Η εφαρμογή υγρομόνωσης είναι άκρως απαραίτητη, είτε στο στάδιο κατασκευής, είτε και μετά την αποπεράτωση του κτιρίου.

Η σωστή επιλογή και εφαρμογή των υλικών, προστατεύουν το κτίριο από προβλήματα όπως η εμφάνιση μούχλας, το φούσκωμα των σοβάδων, η οξείδωση του οπλισμού, το πλημμύρισμα του υπογείου, κλπ.

Κάθε λύση είναι ανάλογη της εφαρμογής, των προδιαγραφών και της κλιματικής ζώνης του κτιρίου.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμα, πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE.