Η κύρια μέθοδος μείωσης των θερμικών απωλειών ενός κτιρίου είναι η εφαρμογή θερμομόνωσης.

Με τα κατάλληλα υλικά και τη σωστή εφαρμογή τους από εξειδικευμένα συνεργεία, η μόνωση ελαττώνει σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες του κτιρίου και τις δαπάνες των χρηστών σε ψύξη και θέρμανση, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, επιλύονται ζητήματα υγρασίας που εμφανίζονται συχνά στις κατασκευές.

Θερμομόνωση μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερικά (δώμα και τοιχοποιία) ή και εσωτερικά (εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας – ανάστροφη μόνωση) αναλόγως εφαρμογής, προδιαγραφών και της κλιματικής ζώνης του κτηρίου.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμα, πιστοποιημένα και φέρουν την ένδειξη CE.