Η εταιρεία μας μέσω γνωστών αξιόπιστων ασφαλιστικών φορέων ασφαλίζει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Τα συμβόλαια ασφάλισης ανήκουν σε 4 κατηγορίες:

  • φυσικά φαινόμενα
  • κλοπή και βανδαλισμοί
  • βλάβες
  • απώλεια εισοδήματος

Το κόστος εξαρτάται από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και από τα προγράμματα των εταιρειών.