Αναδιάταξη πάνελ σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού δυναμικότητας 9,87kWp για αύξηση της απόδοσης, αύξηση παραγωγής και εσόδων της εγκατάστασης. Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και σύνδεση στο monitoring portal της Solar Edge για απομακρυσμένη εποπτεία.