Ανακατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 10kWp στην Αθήνα και εγκατάσταση τηλεμετρίας σε inverter Steca stecagrid 10000 3ph για απομακρυσμένη εποπτεία εγκατάστασης μέσω υπολογιστή ή κινητού Smartphone.