Δομημένη καλωδίωση, φωτισμός, δίκτυα υπολογιστών, πυρανίχνευση, κάμερες, κλιματισμός