Η ΔΕΗ υποχρεώνει τους τριφασικούς καταναλωτές μεγάλης ισχύος να τηρούν το συντελεστή ισχύος εντός συγκεκριμένων ορίων. Σε περιπτωση που αυτός βρίσκεται εκτός ορίων, ο λογαριασμός της ΔΕΗ επιβαρύνεται με πρόστιμο, ενώ εάν βρίσκεται εντός συγκεκριμένης περιοχής, έχουμε αντίστοιχα έκπτωση στο λογαριασμό.

Με ανάλυση της ποιότητας της ενέργειας της εγκατάστασής μας, όπως συμμετρία, άεργος ισχύς, αρμονικές, μπορούμε να επέμβουμε κατάλληλα και να πετύχουμε έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος της επιχείρησής μας.